Zmiana sposobu wpłat darowizn na cele charytatywne

W związku z informacjami jakie otrzymałem drogą mailową dokonuję zmiany odnośnie wpłat na cele charytatywne. Podczas wymiany korespondencji i zapoznaniem się z uwagami ustalam, że wpłaty darowizn na cele charytatywne będą dokonywane po uzbieraniu sumy 250zł dla każdej organizacji.
W chwili obecnej wpłaty darowizn dokonywane były każdorazowo z wpłat reklamodawców w systemie miesięcznym.

W skrócie za dany miesiąc 10% od dokonanych wpłat za zakup miejsca reklamowego wpłacałem na cele charytatywne w formie darowizny.
W górnej części strony widnieć będzie informacja ile zostało zebranych środków dla każdego celu.


Po dokonaniu wpłaty licznik będzie zerowany i aktualizowany na bieżąco.

Script logo